Tävlingsinformation

Sockna Runt
Kolsva MS

6 okt 2018

Regularitytävling på allmänna och enskilda vägar som inte är avlysta från annan trafik. Banan är c:a 15,8 mil lång. Den består av 7 st regularitysträckor på asfalt- och grusvägar av god kvalité. 2 st förarprov och två orienteringsinslag ingår också. Sammanlagt regularity på c:a 12 mil. O-sträckorna mäter c:a 15 km. Resten är transportsträckor och förarprov.
Tävlingen är uppdelad i två etapper och ett uppsamlingsuppehåll på c:a 30 min ingår. Hela tävlingen körs efter roadbook. Förekommande medelhastigheter är 30, 40, 45 och 50 km/h. Öppna och hemliga tidskontroller samt passerkontroller förekommer.

Meny

Sockna Runt

6 okt 2018 - Kolsva MS

Facebook