Cookies på Resultatservice
När du loggar in på ditt konto används en så kallat "sessioncookie" som håller reda på den information du har matat in fram till det tillfälle då du loggar ut. När du loggar ut så tas informationen genast bort från cookien. En sessioncookie är helt ofarlig och innehållet i denna cookie lagras inte vid något tillfälle på din hårddisk utan används enbart under tiden du använder kontosidorna.

Om du har problem med ditt konto så se till att alltid tillåta sessioncookies. För att göra detta i Internet Explorer så gör följande:
Svensk Internet Explorer:
1) Välj menyn "Verktyg"
2) Välj "Internetalternativ..."
3) Välj fliken "Sekretess"
4) Tryck på "Avancerat"
5) Bocka för "Åsidosätt automatisk cookie-hantering"
6) Bocka för "Tillåt alltid Sessions-cookies"
7) Tryck OK två gånger

Engelsk Internet Explorer:
1) Välj menyn "Tools"
2) Välj "Internet Options..."
3) Välj fliken "Privacy"
4) Tryck på "Advanced..."
5) Bocka för "Override automatic cookie handling"
6) Bocka för "Always allow session cookies"
7) Tryck OK två gånger

OBS! Oftast tillåter standardinställningarna sessioncookies.