Tävlingsinformation

Midnattssolsrallyt
KAK

27 - 30 jun 2018

Historic Rally
Midnattssolsrallyt är ett nationellt historiskt rally som anordnas i enlighet med SBF:s historiska reglemente. Banans längd är ca 800 km varav ca 152 km är specialsträckor fördelat på 17 st SS. Merparten av sträckorna körs på grus. Tävlingen är uppdelad i 3 etapper med 3 nattuppehåll. Tävlingen körs efter roadbook. Startmellanrummet är 1 minut. Omseedning sker efter varje etapp, klasserna 1 - 26 seedas tillsammans efter Etapp 1. Det ekipaget som leder totalt startar sist i startfältet.

The Midnattssolsrallyt is a national historic rally arranged in accordance with the Swedish ANS historic regulations. The total length of the rally is appr 800 km with 17 stages with a total of appr 152 km. Most of the stages are on gravel. The rally is divided into 3 legs with 3 night rest halts. The rally is driven with roadbook. The starting interval is 1 minute. Re-seeding is done after each leg. The classes 1 - 26 are seeded together after leg 1. The fastest team start as the last car in the rally.
Regularity
Midnattssolsrallyt Regularity är ett nationellt regularity rally som anordnas i enlighet med SBF:s regularity reglemente. Regularitysträckorna körs på avlysta vägar. Banans längd är ca 800 km varav ca 152 km är specialsträckor fördelat på 17 st SS. Merparten av sträckorna körs på grus. Tävlingen är uppdelad i 3 etapper med 3 nattuppehåll. Tävlingen körs efter roadbook. Startmellanrummet är 1 minut. Regularity kör hela tävlingen med samma startordning. Regularity tävlar i klasserna 28-33.

The Midnattssolsrallyt is a national regularity rally arranged in accordance with the Swedish ANS regularity regulations. The regularity stages are on closed stages. The total length of the rally is appr 800 km with 17 stages with a total of appr 152 km. Most of the stages are on gravel. The rally is divided into 3 legs with 3 night rest halts. The rally is driven with roadbook. The starting interval is 1 minute. Regularity will have the same starting order during the entire rally. Regularity has the following classes 28 ? 33. The presence of any member of the crew on the

Resultat

DeltävlingResultatMobilresultatGrafikSlutresultat
Midnattssolsrallyt  
Midnattssolsrallyt Regularity      
Läs här om du har problem med att få uppdaterade resultat

Övrig information

Starttider / Starting times
Tid för första bil på SS gäller regularity. Historic startar ca 1h senare
Time for first start on SS is for regularity. Historic starts approx. 1h later
Omstart fredag/Restart Friday
Tänk på att starttiden är preliminär. Please observe that starttime is preliminary.
Historic - Omstart lördag/Restart Saturday
Regularity - Omstart lördag/Restart Saturday

Publikinformation

Start och Målplats
Vimmerby
Prel tidsplan
Onsdag 27 juni Vimmerby
17.30 Invigning av KAK Midnattssolsrallyt.
17.45 Första bil startar SS 1 etapp 1 sektion1.
Torsdag 28 juni Vimmerby.
08.00 Etapp 1, sektion 2, första bil startar från serviceplatsen. .
Fredag 29 juni Vimmerby.
08.00 Etapp 2. Första bil startar från serviceplatsen.
Lördag 30 juni Vimmerby.
08.00 Etapp 3. Första bil startar från serviceplatsen.
14.30 Första bil i mål.

Facebook