Anmälningslista

Anmälda till Rally: South Swedish Rally

11 - 12 maj 2018 - South Swedish Rally

Producerad av Resultatservice

Nr Klass Antal
1 SM - Otrimmat 2 WD (R2) 0
2 SM - Trimmat 2 WD (R3) 0
3 SM - Trimmat 4 WD (R5) 0
4 SM - 4 WD övriga 0
5 JSM - Otrimmat 2WD (R2) 0
6 JSM - Trimmat 2 WD (R3) 0
30 Föråkare. Godkänd av arrangören före anmälan 0
Totalt 0

Sortera på anmälningsdatum

Klass Förare/Kartläsare Klubb/Klubb Bil/Anml. Nat
www.resultatservice.com

Meny

South Swedish Rally

11 - 12 maj 2018 - South Swedish Rally