Nyheter

Förändringar planeras i VOC Mekonomen Rallys nationella serier 2024
Förändringar planeras i VOC Mekonomen Rallys nationella serier 2024

Det planeras ganska omfattade nytänkande i VOC Mekonomen Rallys nationella se-rier inför nästa säsong, dvs inför 2024. I korthet så planeras det att köras två nat-ionella serier under 2024, dels en VinterSerie på fyra eller fem deltävlingar där tre räknas i det slutliga resultatet. Dels en SverigeSerie på som nästa år bara består av sommartävlingar, fem eller sex till antalet där fyra räknas för i ett slutligt resultat.

Detta i ett försök att parera skenande priser, inte minst däckpriser och då i synner-het på vinterdäck. Nästa stora planerade förändring är att vi planerar slå ihop Elit A och B till en gemensam klass, på samma sätt som många andra cuper redan gjort. Precis som vanligt är dock att vi i VOC´s nationella serier tävlar om landets största prisbord i en enskild klass. Prisbordet jobbas det på kontinuerligt men även nästa år kommer priser för minst 150 000:- att delas ut i en enda enskild klass, utan jämfö-relse landets största. Och om allt slår väl ut så blir den ännu mycket större.

VOC Mekonomen Rally är inte klassen som ändrar för ändrandets skull. Tvärtom är det en lång tradition i VOC, ända sedan Carlerics första dagar med klassen för mer än 30-år sedan, att ändra med varsam och försiktig hand. Väl medveten om att alla förändringar i tekniskt reglemente skapar kostnader för klassens utövare och om de är omfattande år-efter-år gör de dessutom bilar som inte tävlats med på några säsonger mer eller mindre värdelösa ef-tersom att det då krävs så stora och dyra uppdateringar för att göra dem uppdaterade och konkurrenskraftiga igen.

- Det inte heller några tekniska förändringar vi planerar att genomföra. Bilarna står stabilt på klassens väl fungerande och minst sagt väl utprovade reglemente. Däremot planeras det ganska stora förändringar i upplägget av klassens nationella serier, klassens motsvarighet till SM, SverigeSerien och VinterSerien, berättar klassansvarig Roger Fransson.

Bara sommartävlingar i SverigeSerien, därutöver en separat VinterSerie

Det har varit klassansvarigas ambition att samtidigt med de planerade förändringarna kunna presentera de ingående tävlingarna i respektive serier, men där är vi inte riktigt.

- Vi är nära att kunna presentera kompletta serier men det får lov att bero någon vecka tills några sista detaljer hunnit falla på plats.

VinterSerien kommer att börja i Värmland för att sedan leta sig norrut i landet, så mycket kan vi säga redan nu. Nyheten, helt sommarbaserade SverigeSerien kommer i sin tur att inledas i Småland för att sedan leta sig upp mot mitten av landet, möjligen med en sväng tillbaka söderut under säsongen. VinterSerien kommer att bestå av fyra eller eventuellt till och med fem tävlingar där tre ska räkans. SverigeSerien av fem eller sex tävlingar där fyra räknas.

- Med detta upplägg tänker vi att tävlande kan prioritera tävlingar som ligger geografiskt bäst till. Vi tänker också att förare och team som väljer att göra långa resor får extra "be-talt" för dessa i form av något lägre konkurrens.

Allt görs med förarnas bästa i fokus och för att hantera de kraftiga generella prisökningar vi sett de senaste åren.

- Vi gör de här förändringarna i en ambition att i någon mån parera skenande kostnader inte minst för vinterdäck. Kraftiga prisökningar på nya däck har också förstås dragit med sig priserna på begagnat. Rallysverige lever ju med situationen att många av oss inte längre har något som ens liknar vinter där man bor eller ens nära. För att åka vinterrally måste man därför köpa dyra däck och resa långt för att överhuvudtaget få använda dem.

Speciellt tydligt blir det här i en klass som vår där de allra flesta åker helt utan eller med litet sponsorstöd. Hos oss slår därför också dyra privata levnadsomkostnader som räntan på huslånen eller stor hyreshöjning, extrema elkostnader eller för den delen dyrt drivmedel till privatbilen direkt på rallybudgeten. Här har vi med väldigt stor säkerhet förklaringen till de generellt minskade startfält inte bara i vår klass.

- Sommardäcken är förvisso nästan lika dyra, men här har man i alla fall tryggheten i att få användning för sina däck utan att behöva resa långt, en nog så väsentlig skillnad. Sommar-däcken slits också mer förutsägbart. Har man otur och får dåligt vinterunderlag så kan en uppsättning vinterdäck ta ordentlig med stryk på en enda tävling, ja faktiskt en enda sträcka om man har riktigt, riktigt otur.

Sammanslagen förarklass Elit A och Elit B

En annan relativt stor förändring som planeras är att slå samman förarklasser A och B till en gemensam klass.

-Så här såg det ut en gång i tiden i VOC, då kallades de bara för Elit och C. Men växande startfält i klassen gjorde det rimligt eller till och med nödvändingt att sära på A och B förare. Där är vi inte riktigt i nutid. Mycket starka VOC-startfält i såväl Juniorer och C-förare gör att framtiden ser ljus ut och då är det förstås bara att sära på klasserna igen. Dessutom är det väldigt små tidsskillnader i A och B numera. Erfarenheten säger mig också att tempot i B kommer att ta ett litet kliv ytterligare när konkurrensen ökar, så ser det nästan alltid ut när en förare klassar upp, därför är det rimligt att anta att det även ska gälla oss B-förare som grupp.

Många andra cuper har redan gjort den här sammanslagningen. Dessutom ofta parat med att man dessutom slår samman tävlingsklassen till att också omfatta GrF, GrN och ibland också med R1B, GrE med flera. I klassens egna nationella serier, VinterSerien och Sveri-geSerien tävlar man uteslutande mot bilar i samma bilklass, dvs mot andra VOC rallybilar. Allt för att vara så rättvist som det bara går. Vi tänker att det är viktigare att tävla i en fullt ut helt jämförbar bil än vad det står ett A eller ett B på tävlingslicensen. Undantaget är för-stås våra C-förare som vi måste värna lite extra. Här är det många som har begränsad er-farenhet och dessutom är klassens C-startfält stora i sig och väl värda att gå separat.

Utan konkurrens det största prisbordet i en enskild klass

Det finns andra rallyserier som har ett totalt sett mer värdefullt prisbord än SverigeSerien och VinterSerien. Men! Då delas bordet på en hel rad olika bilklasser.

- Vår ambition in för 2024 är att kunna presentera det även totalt sett mest värdefulla pris-bordet av alla landets rallycuper. Vi hoppas också att kunna presentera lejonparten av hur detta ser ut redan innan säsongen drar igång på riktigt.

De senaste åren har VOC´s nationella serier haft ett prisbord som har varierat mellan 150 000:- och 170 000:-, ingen enskild klass är ens nära detta. Trots det så har vi ännu högre ambitioner än så på prisbordet inför 2024. Då planerar vi att inte bara var störst i en enskild klass utan faktiskt störst totalt. Som sagt, mer om detta inom kort.

Roger Fransson