Nyheter

Förtydligande av generella regler för SSRC 2023: Utg 01 2023-09-15
Förtydligande av generella regler för SSRC 2023: Utg 01 2023-09-15
Hemsida www.ssrc.se Facebook: https://www.facebook.com/sydsvenskarallycupen/

Klargörande inför sista tävlingen i SSRC 2023-09-15 / Mats Bergman

2. Cupens genomförande i korthet (text ur regler)
SSRC körs som en serie om sex tävlingar varav de fem bästa resultaten räknas i poänglistan. Det utdelas 5 startpoäng till alla som startar i respektive tävling 1-5. I tävling sex utdelas 12 startpoäng. För att erhålla startpoäng måste TK 0 passeras.

Svar:
2. Tre av fyra tävlingar räknas. Temahallen Grussprint är forfarande tävling nr 6 så 12 startpoäng utdelas.

6. Koefficient (text ur regler)
Roadbookens längd bestämmer tävlingens koefficient.
Koefficient på tävling beräknas enligt följande:
Koeff. 3 Total SS-längd 20 - 29,9 km
Koeff. 4 Total SS-längd 30 - 39,9 kmv Koeff. 5 Total SS-längd över 40 km


Svar:
6. Koefficient 3 gäller för Tema hallen grussprint


10. Prispott (text ur regler)
Delas ut enligt placering i den totala Prispottslistan. Poäng utdelas efter placering i de prispottsklasser som är beskrivna i punkt 6. Denna poäng multipliceras med koefficienten för tävlingen, se punkt 7 För att vara berättigad till priser ur Prispottslistan skall man ha startat i minst fyra tävlingstillfällen

Svar:
10. Man ska ha startat i tre av fyra tävlingar